CO2 laser Tunda

Maskinen har 3 system: Fraktionerad CO2, VRL och CO2, kan tillfredsställa alla behov, mycket utmärkt investering Säker behandling: Helt säker, och testad av hundratals kvinnor i världen; den ideala våglängden absorberas av slemhinnan mikron, för att undvika termisk skada av djup vävnad eller organ Snabb behandling: Varje behandling mindre än 30 minuter och 1-3 gånger behandling kan helt lösa de vaginala problemen Effektiv behandling: Effektiv för alla kvinnor som har lossna vaginal; och effektivt förebyggande av gynekologisk inflammation Smärtfri behandling: Patienterna kan bara känna sig varm/varma inuti, kan inte känna någon smärta

CO2 LASER BEHANDLING